Tagastamine

Kliendil (eraisikul) on õigus Rehvicenter.ee e-poest ostetud kaup tagastada ehk veebikeskkonna vahendusel sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul hetkest, mil kaup on kliendile tarnitud või üle antud.

Kauba tagastamisel kannab klient tagastamisega seotud kulud, välja arvatud juhtudel, kui üleantud toode ei vastanud tellitule.

Kui kliendi tellitud kaup ei vasta tellitule või e-poes eksponeeritule, vahetame kauba ringi õige toote vastu või võimaldame kliendil vahetada tellitud toote uue samaväärse toote vastu. Kliendi poolt tagastatav kaup peab olema kasutamata ehk rehvidega ei tohi olla sõidetud ega velgedele paigaldatud.